Mae'r Angerdd Yma Yn Troi Yn Gas

by Breichiau Hir

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    £4 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  1/169

  Mae bob un clawr yn unigryw ag yn ddarn bach o ddarn mawr o gelf. Paentiwyd gan Elin Meredydd.

  Tu fewn i'r case, mae cerdyn gyda gwybodaeth a llun llawn o waith Elin Merdydd.

  Gafodd bob case ei greu gyda llaw gan aelodau Breichiau Hir.
  -
  Every cover is unique and is a smaller piece of a big painting by Elin Meredydd.

  Inside the case, there is a card with information and a photo of the full painting by Elin Meredydd.

  Each case was made by hand by members of Breichiau Hir.

  Includes unlimited streaming of Mae'r Angerdd Yma Yn Troi Yn Gas via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 7 days
  edition of 169 

    £5 GBP or more 

   

1.
2.
3.
4.
03:48
5.
03:44
6.

about

Celf / Artwork:
Mae pob clawr yn wahanol gan mae un darn o'r gwaith cyfan yw bob un. Fydd y clawr byth yn gyflawn eto.

The cover was painted across all 169 blank CD cases. Each case is completely different and acts like a piece of jigsaw.

Recordio / Recording:
Recordiwyd yn Stiwdio Seindon gyda Mei Gwynedd.
Recorded at Stwdio Seindon with Mei Gwynedd.

credits

released March 12, 2015

Songs / Caneuon: Breichiau Hir
Celf / Art: Elin Meredydd

Recordiwyd a chymysgwyd / Recorded and mixed: Mei Gwynedd
Mastered: Gaz Williams

Jigcal Records

tags

license

all rights reserved

about

Breichiau Hir Cardiff, UK

Band o Gaerdydd. 6 aelod.

Band from Cardiff. 6 members.

contact / help

Contact Breichiau Hir

Streaming and
Download help

Track Name: Bastards Y Nos
Wastad tu ol bastards y nos
Ni mor ddoniol ag anffurfiol
Ni yw y Byd a ni moyn e' gyd

Wastad tu ol bastards y nos
Ni'n egniol ond absennol, dylanwadol, mor wahanol
Wastad tu ol bastards y nos

Ti, fi a'r ior, ni gyd yn ffol
Pobol iasol, cymdeithasol
Ni yw y byd a ni moyn e' gyd

Pryd newn ni swylwi bod ni'n bell
Yn bell o bopeth neuth ni'n well
Ni dal yn sownd yn mynd rownd a rownd

Pryd newn ni losgi'r goedwig lawr
Y goedwig lawr, reit lawr i'r llawr tan bod e'n ddim?
Ni am droi dy ben wrth gasglu pren, creu grisie tal reit lan i'r nen
I weld y byd, y byd i gyd
Ni yw y byd a ni moyn e' gyd.
Track Name: Ti A Dy Ffordd
Dyw e'm yn teimlo'n rhy barf i afael y rhaff yn dyn
Gyda rhwyf yn dy law, yn y mor, yn y glaw, ti'n mynd
Fi'n barod 'di troi at y car ag yn ffoi fan hyn
A dwi'n gaddo bob dydd bo' fi 'ma tan y pridd, ond gyd dwi'n gweld yw

Hey, ti, a dy ffordd.
Ti a dy ffordd.

Ni'n anwybyddu bob dydd, newn ni gadw ti'n gudd fan hyn
Teimlo dannedd yn cnoi, awyr las yn troi, yn ddu
Ti yn greadur byw sy'n twyllo Duw fel hyn
A ma' 'na foi ar y stryd yn gweiddi diwedd y byd, ond gyd dwi'n gweld yw

Hey, ti, a dy ffordd.
Ti a dy ffordd.

A trio, a trio, a trio
A chwalu, a chwalu, a chwalu.

Ti a dy ffordd.
Track Name: Na'i Dderbyn Unrhywbeth
Ar ddiwedd dydd ma' popeth yn hollol ddibwys yn enwedig pan ti'n aros am fedd
Ma'r dydd yn golchi bob nos yn lan off bob darn o dy gorff dy wallt dy ben dy freichiau

A does dim byd yn cysgu'n drwm
Pan ma'r tymor hela yn dod yng nghlwm
Does dim byd yn cysgu, gei 'di'r tymor cyfan i ddysgu.

Ag yn y goedwig fi yw'r dyddie sy'n cymryd oes i orffen a sy'n deffro ti am oriau
Fi'n palu tyllau 'da fy nwy law, fi'n neidio fewn plannu fy hun a tyfu gyda'r glaw

A plana fi fel hedyn, na'i dderbyn unrhywbeth.
A cana fi i gysgu, nai'm dysgu unrhywbeth.
Track Name: Ei Phen
Odd hi'n cofio bob un gair nath hi sgwennu lawr ar ei dwylo hi
I sgwennu eto wedyn.

A ma hi'n trio cadw lan 'da fi, wrth iddi arllwys ei phlot yn glir.
A does dim byd yn newid.

A weithie, ma' hi'n troi o'i hun i greu cymeriad newydd.

A dyna sut curodd hi y byd i gyd.
A dyna sut cliriodd hi ei phen yn glir.

A ma'r angerdd yma'n troi yn gas
Does dim ateb a dim pwrpas
So ma hi'n gadael popeth.

Ma'r trosiade'n dechre mynd yn waeth, gor ddefnyddio'r gair hiraeth
Wrth i'r plot waethygu

A weithie, ma' hi'n troi o'i hun i greu cymeriad newydd.

A dyna sut curodd hi y byd i gyd.
A dyna sut cliriodd hi ei phen yn glir.
Track Name: Toddi
Ma'i phen hi'n nodio gormod braidd wrth i fi drafod hudolaeth
Ma' hi'n gofyn, yn ble fi'n ffeindio amser yn y dydd i syllu'n ddwfn tu fewn fy hun a sda fi'm ateb.
Ond wel dim ateb odd hi moyn, just i fi feddwl mas o nghroen cyn i fi gau ngheg.

A nawr mai'n toddi lawr i'r llawr
Tan bod fan hyn yn troi yn dyn.

Fi'n teimlo syndod bron bob dydd bo' fi'n diflasu'n hyn o hyd
Ma'n gur yn fy mhen sy'n dod yn ddyddiol gyda fi
Fi'n ailadrodd fy hun o hyd, na'i byth ddysgu
I dderbyn camgymeriad gwael, cymeriad gwael sydd yn gafael ar hanes ei hun.

A nawr mai'n toddi lawr i'r llawr
Tan bod fan hyn yn troi yn dyn.
Track Name: Adeilad Uchel
Fi'n cwympo lawr adeilad uchel ond fi'n hapus i gael gweld y llawr.

Ti sy'n sgwennu pethe tywyll sydd ddim yn wir.
Ti sy'n sgwennu pethe tywyll sy'n bell o'r gwir.